Sort Sol over Ribe

Afstand: 1.19 Km

 | 75421500 |  tourist@businessesbjerg.com | 
Se stærene danse ved Vadehavet Fænomenet Sort Sol er en fantastisk oplevelse når 100.000, ja måske 400.000 stære danser ballet på aften himlen over Ribe Marsken. 

Stærenes dans bestemmes af antallet af rovfugle og vejret. De optimale forhold er en relativ stille og tør aften, samt et passende antal rovfugle, som er med til at skabe de flotte formationer på himlen. På en stormende og regnfuld aften uden rovfugle, dykker stærene ret hurtigt ned og går til ro for natten i rørskoven.

Forår og efterår ses stæreflokke på mange tusinde gå til ro i rørskoven i området ved Ribe Vesterå og fra fugletårnet ved Ribe Østerå. 

Guidede Sort Sol ture - arrangeret af VADEHAVSCENTRET
Book din tur i god tid, idet der er begrænsede pladser.
Telefon +45 75 44 61 61 eller Online booking

Opdateret af: VisitRibeEsbjerg  | tourist@businessesbjerg.com