Annedalsbjerg på Fanø

Afstand: 21.31 Km

Klitterne fra Klingebjerg til Annedalsbjerg er formodentlig noget det ældste på Fanø. Den første bebyggelse formodes at have været i et område, der blev kaldt Hovens dal. Her lå den første kirke, men navnet Hovens dal tyder på, at stedet også før kristendommen havde en religiøs betydning. Der er i dag ikke nogen synlige rester af den oprindelige trækirke eller den granit kirke, der senere blev opført. Soklen til døbefonden i Sønderho kirke stammer muligvis fra den oprindelige kirke.

Der er også formodninger om, at den oprindelige fiskerlandsby kaldet Østerho eller Albo lå i dette område, formodentlig tæt ved Albue Fuglekøje. Der er ikke hidtil foretaget arkæologiske udgravninger for at bekræfte denne historie.

Opdateret af: Vadehavskysten, Fanø  | info@vadehavskysten.dk
På vej mod toppen af Annedalsbjerg på Fanø | Vadehavskysten Fotograf: @Flying October Copyright: Destination Vadehavskysten
Udsigt fra Annedalsbjerg på Fanø | Vadehavskysten Fotograf: @Flying October Copyright: Destination Vadehavskysten
Skøn udsigt på toppen af Annedalsbjerg på Fanø | Vadehavskysten Fotograf: @Flying October Copyright: Destination Vadehavskysten
Skilt på vej mod Annedalsbjerg på Fanø | Vadehavskysten Fotograf: @Flying October Copyright: Destination Vadehavskysten
Bænk på toppen af Annedalsbjerg på Fanø | Vadehavskysten Fotograf: @Flying October Copyright: Destination Vadehavskysten