Vægterrundgang

Afstand: 0.11 Km

 | +45 75 42 15 00 |  info@visitribe.dk |  VisitRibe | 
Ribes vægtere formår at skabe en helt særlig stemning, når de synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie. Vægteren i Ribe går hver aften kl. 20.00 i sommermånederne sin traditionelle vandring gennem de gamle gader. Turen begynder på Torvet ved Restaurant Weis Stue, varer ca. 45 minutter, og det er gratis at gå med.

I gamle dage var det vægterens opgave at holde ro og orden i byens gader om natten. I Ribe skulle han tillige advare mod truende stormfloder. Det moderne politi tog efterhånden over, og de sidste rigtige vægtere i Ribe ophørte deres gerning i 1902.

I 1932 blev det besluttet at lade vægtertraditionen genopstå som led i turistarbejdet.

Vægteren går ikke 16., 17. og 18. maj 2019.

#vægterrundgang #theoldesttownindenmark #danmarksældsteby #visitribe

Opdateret af: VisitRibeEsbjerg  | tourist@businessesbjerg.com
Fotograf: VisitRibeEsbjerg Copyright: VisitRibe
Fotograf: VisitRibeEsbjerg Copyright: VisitRibe
Fotograf: VisitRibeEsbjerg Copyright: VisitRibe
Fotograf: VisitRibeEsbjerg Copyright: VisitRibe
Fotograf: VisitRibeEsbjerg Copyright: VisitRibe
Fotograf: VisitRibeEsbjerg Copyright: VisitRibe