Ophold
Afregning for opholdet betales med det fulde beløb ved afrejse, medmindre forudbetaling er sket ved online booking.

Priser
De angivne priser er inkl. moms. 

Ved fremsendelse af faktura på mail eller via EAN må påregnes fakturagebyr på kr. 75,-

Online booking
Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidig med bookingen. Betalingen foretages med et af følgende danske eller internationale betalingskort, der er godkendt af Teller A/S. Der pålægges transaktionsgebyr.

Afbestilling
Ved afbestilling af ophold på pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales det fulde lejebeløb (100%).

Afbestilling skal ske skriftligt senest 2 dage før ankomst. Ved reservation senere end 2 dage før ankomst er afbestillingsfristen 24 timer. Dog senest kl. 18.00 dagen før ankomst.

Overskrides afbestillingsfristen, betales 100% af den samlede værelsespris inkl. evt. tilkøb i afbestillingsgebyr. Således også hvis afrejsetidspunktet ændres under opholdet, samt udeblivelse fra reservationen.

Force majeure
Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende) er Danske Hoteller A/S ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.