Gratis e-bog

Download Ella Bellas Eventyr, som er en gratis turistguide om Ribe og Vadehavet.

Gratis Ribepas

Ved ophold på Hotel Dagmar udleveres gratis Ribepas, som giver rabat på attraktioner i Ribe.

Ribe Domkirke

Opførelsen af Ribe Domkirke stod på i 100 år og var færdig i ca. 1250. Domkirken er Skandinaviens bedst bevarede domkirke bygget i den ældre middelalders romantiske stil. Ribe Domkirke fungerer, som en almindelig sognekirke, så vær opmærksom på kirkens åbningstider forinden besøg.

Ribe Domkirke Museum

Ligger på vejen op i kirkens tårn. Udstillinger om Ribe Domkirkes bygningshistorie samt reformationens konkrete konsekvenser for daglig- og kirkeliv.

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster

Blev grundlagt i 1430 af Dominikanerordenen, selve kirken og klostret blev opført omkring 1430 og er et af Danmarks bedst bevarede klosterkomplekser. Der har ikke været klostervæsen siden reformationen i 1536.

Museet Ribes Vikinger

Vikinge- og middelaldermuseum, som fortæller om Ribes historie fra vikingetiden omkring år 700 over mid-delalderen og frem til år 1700. Museet ligger lige dér, hvor Ribe, som Nordens første by blev grundlagt. 

Ribe VikingeCenter

På Ribe VikingeCenter rekonstrueres og levendegøres den kultur, der var grundlaget for vikingetidens storhed i Ribe. Besøg markedspladsen anno 710, Ribe by anno 825 og Storgården anno 980. Børnene vil desuden elske den mytologiske legeplads.

Nationalpark Vadehavet

Nationalparken blev indviet i oktober 2010. Her er du sikret en naturoplevelse i verdensklasse. Tidevandet skaber grobund for et helt unikt økosystem, som tiltrækker vandfugle i millionvis. Området er også yngleplads for den spættede sæl. Besøg også Vadehavscentret, som har skiftende udstillinger og guide ture.

Ribe Kunstmuseum

Ribe Kunstmuseum genåbnede i 2010 efter en gennemgribende restaurering af den fredede bygning fra 1864.  Her kan du nyde museets permanente samling, Ribe Samlingen, som består af hovedværker af danske guldalder-malere, Skagensmalere og klassiske modernister. Derudover viser museet årligt 2-3 særudstillinger.

Det Gamle Rådhus

Rådhuset blev oprindeligt bygget som to huse og var til privat brug. Det omtales første gang i 1496, men er ældre end det. Den ældste del af Rådhuset er opført i gotisk byggestil og står som en af de sidste middelal-derlige bygninger i Ribe. I 1708 blev det købt af Ribe by og blev anvendt som rådhus fra 1709.